REGULAMIN PROMOCJI: “Kup 3 produkty, czwarty otrzymasz za 1 zł!”

REGULAMIN PROMOCJI: 

 

“Kup 3 produkty, czwarty otrzymasz za 1 zł!”

(dalej „Regulamin”)

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem promocji o nazwie „Kup 3 produkty, czwarty otrzymasz za 1 zł!”, zwanej dalej „Promocją”, jest D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, NIP: 113-28-18-554, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest wzrost sprzedaży produktów pochodzących z oficjalnego outletu firmy, które wchodzą w skład asortymentu sprzedawanego w ramach oferty handlowej Organizatora.

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 26 września 2016 roku aż do odwołania.

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, które wyrażą chęć wzięcia w niej udziału.

2. Udział w Promocji i podanie związanych z nią danych jest dobrowolne.

3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz skorzystania z przysługujących mu praw, uczestnik powinien w czasie jej trwania:

     1. Dokonać zakupu minimum 4 dowolnych produktów wchodzących w skład asortymentu znajdującego się na stronie internetowej www.designtaniej.pl

4. Wykonanie czynności wymienionej w §2, pkt. 3, stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania klienta, jako uczestnika Promocji.

5. Wszystkim uczestnikom Promocji przysługuje prawo do kupienia najtańszego spośród czterech zakupionych przedmiotów w cenie 1 zł (słownie: jeden złoty).

6. Warunkiem do wzięcia udziału w promocji jest zakup 4 przedmiotów w jednym zamówieniu. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony lub na poziomie koszyka, klient wycofa się z zakupu jednego z czterech pozycji, to wszystkie pozostałe będą dostępne w swojej pierwotnej cenie.

 


§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Zwroty dotyczące towarów objętych ceną promocyjną, będą rozpatrywane z uwzględnieniem uczestnictwa klienta w promocji, jak i wynikających z niej korzyści. Z tego też powodu zwrot pieniędzy za towar zakupiony w promocyjnej cenie, będzie równoznaczny ze zwrotem należności w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty).

2. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji, będą rozpatrywane holistycznie z uwzględnieniem pozostałych 3 towarów wchodzących w skład zestawu promocyjnego.

 

3. Jeżeli zwrotowi podlegać będzie produkt wchodzący w skład zestawu promocyjnego, to ewentualna wypłata należności finansowej przysługujący klientowi, będzie determinowała podejmowanie działań wpływających na pozostałe trzy produkty.

 

4. Jeżeli zwrot realizowany będzie na towar zakupiony w pierwotnej cenie w ramach Promocji, to klient korzystający z niej, będzie zobowiązany do wyrównania nierówności powstałej w cenie produktu promocyjnego, nabytego za 1 zł (słownie: jeden złoty).

 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel